Manolitofilm är ett litet bolag som arbetar med produktioner i stora sammanhang.

Vi har producerat allt från reklamfilm, tv-serier, dokumentärer till videoinstallationer

och konstvideos. Vi tar uppdrag inom producent och projektledning, regi, manus samt

konceptutveckling. Vi åtar oss hela produktionskedjan från idéutveckling och produktionsplanering, till inspelning på plats, foto, redigering, ljudbearbetning samt grafik.

 

Vi arbetar med konceptutveckling och manus inom film och tv, samt inom utställningsverksamhet.